Leiding

Gijs Evers:
Gijs Evers heeft als oprichter van de Veluwsche Sanghertjes veel tijd en energie in dit koor gestoken. Na zijn studie aan de Pedagogische Academie behaalde hij de akte Gehrels en het diploma koordirigent bij de Federatie van Nederlandse Zangersbonden. Steeds is hij op zoek naar nieuwe muziek en uitdagingen om zo vernieuwend bezig te zijn. Gijs dirigeert de beide kinderkoren, het tienerkoor VIVA, het damesensemble Viva Voce en het unieke vaderkoor – geheel gevormd uit vaders van de kinderen.

Tineke Evers:
Tineke –  getrouwd met Gijs – werkt vanaf de oprichting mee aan de verfraaiing van het koor. Tineke is met haar artistieke kwaliteiten het creatieve brein achter het koor met het ontwerpen en het maken van kleding en decors. Regelmatig schrijft Tineke teksten – veelal op bekende melodieën –  die passend zijn in de verschillende programma’s.